Hieronder vindt je studies over uiteenlopende onderwerpen, zoals geweld in de bijbel, de hel, genezing, het Bijbelboek Job, en nog veel meer. Ze zijn te downloaden als PDF of als MP3. De audiobestanden kan je ook luisteren via Spotify en iTunes.

Get started!

Laatst toegevoegd

Goed nieuws!

Wij geloven dat Jezus goed nieuws is, en we ontdekten dat dit anders is dan wat we op de zondagsschool leerden. Over Jezus, het verschil dat Hij maakt en hoe Hij dat doet.

Ben je voor het eerst op de site? Het is van harte aanbevolen om met deze studie te beginnen! Dan heb je een goed vertrekpunt voor de andere thema’s.

Download MP3

Doop

In deze studie behandelen we meerdere vragen over de doop. Wat betekent het eigenlijk om gedoopt te worden? Hoe zit dat met de kinderdoop? Maar ook, hoe doe je dat, dopen?

Download MP3

Overige studies

Oordeel

Hoe oordeelt God? Wat is rechtvaardig? Ontdek hoe Gods oordeel verschilt van wat we gewend zijn. Over de boom van kennis van goed en kwaad, herstel en leven.

Download MP3

Gods wil

Is alles wat gebeurt Gods wil? Waarom is er lijden als God goed en almachtig is? Over Gods liefde, de rol van het kwaad en van onze eigen verantwoordelijkheid.

Download MP3

De heilige Geest

Wie of wat is de heilige Geest? Wat is de doop in de heilige Geest, en is dat voor iedereen, en wat merk je? Een studie die je onderdompelt in de thematiek van doop tot gaven en vruchten.

Download PDF

God en favorieten

Als God liefde is, waarom kiest Hij dan soms personen of volken? Houdt Hij wel van iedereen even veel?

Download MP3
Download PDF

God en geweld

Hoe kan een goede God opdracht geven tot geweld en moord? Waarom staat het oude testament vol van verschrikkingen?

Download MP3
Download PDF

De hel

Bestaat de hel? Wat is het? Is de hel rechtvaardig? Deze en andere vurige vragen rondom dit hete hangijzer.

Download MP3
Download PDF

Openbaring

Eindelijk hebben we een studie opgenomen over de opname, de eindtijd en het beest. Of toch niet? Deze studie gaat over Openbaring, en dat blijkt toch vooral een onthulling van het ware karakter van God te zijn.

Download MP3 – deel 1
Download MP3 – deel 2
Download MP3 – deel 3

Genezing

Een samenvattende studie over genezing. Wat zegt de Bijbel over bovennatuurlijke genezing? Hoe werkt dat in de praktijk? Is genezing altijd Gods wil? En vele andere vragen.

Download MP3
Download PDF

Strijd in je denken

Een bemoedigende en praktische boodschap naar aanleiding van Romeinen 7. Paulus beschrijft hoe de zonde onze goede bedoelingen misbruikt. Daardoor ervaren we strijd in ons denken. Luister hoe je die strijd kunt winnen!

Download MP3

Vrouwen

Waarom werden zovele vrouwen aangetrokken door Jezus’ liefde, als Gods boodschap zou zijn dat zij zich ondergeschikt dienen te maken en hun mond moeten houden? Hoe zit het nu met vrouwen en de Bijbel? Een uitgebreide studie die vrouwen weer in hun waarde plaatst in kerk, samenleving en gezin. Inclusief uitgebreide uitleg van de ‘vrouw moet zwijgen’ tekst en andere vrouwonvriendelijke teksten.

Download PDF
Download MP3 deel 1
Download MP3 deel 2
Download MP3 deel 3
Download MP3 deel 4
Download MP3 deel 5

Romeinen

De brief van Paulus aan de Romeinen over het vertrouwensverbond met Christus. Over wat het betekent om gered te zijn door geloof en niet door de wet.

Deze studie is omwille van de tijd opgeknipt in zes delen, maar is wel één geheel. Het leent zich er dus niet zo goed voor om één deel te luisteren als je de context van voorgaande delen mist.

Download MP3 – deel 1
Download MP3 – deel 2
Download MP3 – deel 3
Download MP3 – deel 4
Download MP3 – deel 5
Download MP3 – deel 6

Hebreeën

De brief Hebreeën leert ons dat God prachtig en liefdevol is. Door Jezus zien we het karakter van God. De brief nodigt ons uit om te leven in het beste verbond, en niet terug te gaan naar het oude.

Deze studie is omwille van de tijd opgeknipt in zes delen, maar is wel één geheel. Het leent zich er dus niet zo goed voor om één deel te luisteren als je de context van voorgaande delen mist.

Download MP3 – deel 1
Download MP3 – deel 2
Download MP3 – deel 3
Download MP3 – deel 4
Download MP3 – deel 5
Download MP3 – deel 6

Seksualiteit

Voor wie verder wil gaan dan de vraag: ‘Hoe ver mag je gaan?’ Over waarde, betekenis en ook super praktisch.

De studie is één geheel, opgeknipt in 3 bestanden. De onderwerpen die voorbij komen zijn o.a.:
Deel 1: seksuele ontwikkeling/opvoeding, verbinding, masturbatie, grenzen aangeven.
Deel 2: pornografie, daten, commitment, anticonceptie, in de stemming komen.
Deel 3: ‘wat als’ bij: overspel, porno, homoseksualiteit, te ver gegaan, scheiding, etc.

Download MP3 – deel 1
Download MP3 – deel 2
Download MP3 – deel 3

Contact met God

Voor veel mensen is het moeilijk om God te ervaren. Ondanks dat ze wel in Hem geloven, wordt hun leven niet echt getransformeerd.  Hoe wordt God een realiteit in je leven? Ontdek de kracht van je verbeelding! In dit boekje vind je theorie en praktische tips om te komen tot een levende relatie met God. En dat is levensveranderend!

Download PDF

Relaties

Een serie over je identiteit, je relaties, karaktervorming en innerlijke genezing. Ook relationeel geldt: jong geleerd, oud gedaan. Maar wat is jou voorgeleefd, wat heb je daarvan geleerd en hoe beïnvloedt dat jouw keuzes, je relaties en je huwelijk? Hoe kan je de heilige Geest de ruimte geven om je hierin verder te laten vormen en steeds gezonder in relaties te staan?

Download MP3 deel 1
Download MP3 deel 2
Download MP3 deel 3

Job

Het bijbelboek Job wordt vaak niet goed begrepen. Hoe kan God toelaten dat Job alles verliest? Is God dan wel goed? En hoe moeten we hier als mens mee omgaan?

Vaak wordt op basis van dit boek geloofd dat het Gods wil is als wij lijden. Maar de eigenlijke boodschap is het tegendeel.

Een studie over de aannames van Job, de leugens van zijn vrienden en de goedheid van God.

Download MP3

Lijken op Jezus

Hoe meer we zien wie Jezus is, hoe meer we op Hem zullen lijken.

Een preek naar aanleiding van 1 Joh. 3, over identiteit, groeien in karakter en hoe we meer mens worden als we lijken op God.

Download MP3

Heiligheid

Wat is heilig? Wat betekent het dat God heilig is? En wat betekent dat voor ons en onze relatie met God? Een studie over Gods karakter, zonde en onze identiteit.

Download MP3

Identiteit

Wat is het? Waar bouw je je identiteit op? En hoe? Deze, en andere fundamentale vragen verdienen antwoorden die tot de kern gaan.

Download MP3

Goede vrijdag

Wat maakt deze vrijdag goed, terwijl Jezus stierf aan een kruis. Een goede vraag over de beste vrijdag uit de geschiedenis. Reden voor feest!

Download MP3

Brahmaan volgt Jezus

Een indrukwekkend en inspirerend verhaal over vervolging, bovennatuurlijke genezing, wonderen en bovenal onvoorwaardelijke liefde.

Download PDF

Gaven van de Geest

Vele gaven, één Geest. Hebben we allemaal alle gaven van de Geest? Of is de kracht om te genezen slechts voor een enkeling? Een aansporing om in alle gaven actief te worden.

Download MP3

Geschiedenis Israël

Een handig naslagwerkje om te zien welke profeet tijdens welk koningschap actief was. Zo krijg je meer inzicht in de geschiedenis en dus ook in de betekenissen van profetieën.

Download PDF

Uitdrijven van demonen

Richtlijnen over hoe je hier op een liefdevolle en wijze manier mee om kan gaan, hoe je de ander in het oog houdt, en hoe je voorkomt dat je schadelijk optreedt.

Download PDF

Effectief zijn in het Koninkrijk

Hoe begin je te handelen in de kracht van God? Wat kunnen we leren van de discipelen over genezing?

In deze preek krijg je drie praktische basisprincipes om meer van God te gaan zien, n.a.v. Handelingen 3.

Download MP3

Pijn

Pijn is niet fijn. Hoe ga je om met fysieke, emotionele en relationele pijn? Hoe gebruiken we gebed, zonder dat we het misbruiken? Een studie over karaktervorming, gebed, en volwassenheid in geloof.

Download MP3

Body check

Wil jij liefdevol en goed voor je lichaam zorgen? Dan is een body check een hele mooi manier om tot ontspanning te komen.

Download MP3

Werkboekje Jezus Onoverwonnen

Dit werkboekje is gemaakt voor leesgroepjes/kringen om samen Jezus Onoverwonnen te gebruiken voor Bijbelstudie op onderwerp. Je kunt het ook persoonlijk gebruiken.

Download PDF