Binnenkort verschijnt het boek ‘Jezus Onoverwonnen’! Een heldere uiteenzetting van de zienswijzen over de hel en hun rol in de kerkgeschiedenis. Is de voor velen traditionele opvatting van eeuwig lijden wel zo traditioneel? Auteur Keith Giles betoogt op respectvolle en overtuigende manier dat de eeuwige kwelling niet verenigbaar is met Gods karakter zoals geopenbaard in Jezus. Jezus’ overwinning is veel groter!

‘Jezus Onoverwonnen’ is de vertaling van de bestseller ‘Jesus Undefeated’ en is het eerste boek uit de succesvolle en inspirerende ‘Jesus Un…’-serie dat in het Nederlands beschikbaar wordt.